Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


GPRS-basert system for overføring av mellomtider i orientering


Funksjonsmessig oversikt over NovOtime

NovOtime modulene, som her er vist nede til venstre, er værbestandige moduler som kan utplasseres ved postene og som registrerer stemplingene enten via kabel fra en online-post eller via NovOsense antenne montert under standard postenheter.

Modulene kobler seg automatisk opp mot GSM nettet og overfører data til NovOtime web-server via GPRS. Modulene bruker 2 SIM-kort og kan derfor koble seg opp mot alternativt nett hvis det skulle oppstå feil i primærnettet. Evnen til å jobbe mot alternative nett øker også sjansen for å finne et nett hvis man befinner seg i et område med dårlig dekning

Web-serveren utveksler styrings og status informasjon med hver modul og fungere også som en sentral for å koble den enkelte modul opp mot riktig bruker. Et ubegrenset antall brukere kan håndteres parallelt av samme server. Hvilke moduler den enkelte bruker har tilgang til er styrt av systemadministrator. Avhengig av krav til sikkerhet så kan serveren ha en backup-server som er plassert på et annet geografisk sted, noe som gjør systemet tolerant for enkeltfeil på server, linjer eller annen infrastruktur.

Stemplingstider som er registrert av modulene og overført til server blir automatisk lastet ned til en NovOtime applikasjon som kjøres på PC på samlingsplass hvor data overføres videre direkte inn i kundens applikasjon. I tilfellet med eTiming betyr dette at data legges direkte inn i SQL-databasen. Andre systemer kan også motta data, enten via et standard XML-grensesnitt eller formattert i henhold til kundens krav via et kundespesifisert grensesnitt.

En applikasjon levert av et uavhengig firma henter i dette tilfelle ut resultatene fra databasen etter som de endrer seg og laster dem opp på en ekstern resultat-server for nedlasting til brukere.

HKK/14.09.2012